Informace

Aktuality

Zde může být umístěn sociální plugin Facebooku.

Reklama:

Oprava komínů

Oprava nadstřešní části komínu

Nejvíce namáhanou částí komínu je jeho nadstřešní část. Působením povětrnostních vlivů a extrémních výkyvů teplot může docházet k zvětrávání a drolení zdiva nebo ke korozi oplechování. Rozrušené zdivo ohrožuje nejen bezpečnost střechy a provozu pod ní, může být ale i bezprostřední příčinou požáru.

Při opravě nadstřešní části komínu je nutné klást důraz na kvalitu použitých materiálů a prověřené pracovní postupy. Pokud je poškození příliš velké, je nejlepším řešením celou nadstřešní část zbourat a postavit znovu. Můžete tak učinit tradiční, dnes ale trochu zastaralou technologií vyzděním z cihel a následným omítnutím a vyspárováním, nebo použít moderní komínové stavebnice.
 
Obezdívka z pohledového zdiva
Pokud se rozhodneme pro tradičně zděné zakončení komínu, nejprve je zapotřebí zvětralé zdivo odstranit až po neporušenou část (je-li nutné, tak po úroveň střešního prostupu). Zdivo se důkladně navlhčí a chybějící část komínu se znovu dozdí (v min. výšce 650 mm). Pro nadstřešní část komínu použijeme ostře pálené, mrazuvzdorné nebo šamotové cihly, které k sobě pojíme stejně kvalitní maltou. Vyzděný komín je z funkčního hlediska ideální osadit vybetonovanou komínovou hlavou. Při osazování nové komínové hlavy se doporučuje zalícovat ji se zdivem. Přesahující komínové hlavy sice chrání komínové zdivo proti dešti, v porovnání se zalícovanými hlavami ale snižují tah. V půdních prostorách se zdivo komínu, resp. v konstrukci krovu omítne. Nad střechou je potřeba zdivo opatřit kvalitní povrchovou úpravou, která bude odolávat povětrnostním vlivům kombinovaným s tepelným a chemickým pnutím komínového tělesa. Na závěr opravíme nebo vyměníme poškozenou krytinu a oplechování kolem komínu. Porušenou komínovou lávku dnes odborníci doporučují odstranit a na místo toho zřídit nové vymetací otvory v prostorách půdy.
 
Skládané komínové hlavy

Druhou možností, jak zrekonstruovat zakončení komínu, je použít moderní komínové stavebnice. Sestávají z prefabrikovaných betonových segmentů, do kterých se vkládá vložka o průměru odpovídajícímu vložce ve vnitřní části komína. Výhodou systému je snadná a rychlá montáž. Při jejich použití odpadá nutnost osazovat jak krakorcovou, tak krycí desku a hlavně oproti zdlouhavému a pracnému obezdívání se plášť jednoduše nasadí shora na komín. Komínový plášť nerozšiřuje těleso při průchodu střechou a navíc umožňuje provést přídavné zateplení nadstřešní části vložením izolační rohože do prostoru mezi plášť a komínovou tvárnici. Z hlediska životnosti je důležité, že systém je řešen včetně konstrukčních detailů, jakým je například odvětrávání oplechování a obložení komínu, které zabraňuje kondenzaci par na vnitřní straně obkladu.


Zpět