Informace

Aktuality

Zde může být umístěn sociální plugin Facebooku.

Reklama:

Pokládka zámkové dlažby

Pro správnou pokládku zámkové dlažby je nejdůležitější příprava podkladní vrstvy a podloží, na níž závisí výsledná životnost a vzhled pokládané dlažby.

Nejdříve je nutné provést výkop v místě pokládky zámkové dlažby. Dno výkopu je nutné zhutnit a zarovnat. Hloubka výkopu závisí na budoucím zatížení a využívání zámkové dlažby. Dno výkopu musí kopírovat sklon zámkové dlažby, aby výsledné podkladové vrstvy měli stejnou tloušťku. Dále je potřeba promyslet vhodný sklon z důvodu odtoku dešťové vody.

Následuje navezení první podkladní vrstvy štěrku o frakci 16 - 32 mm a zhutnění vibrační  deskou. U silnic má tato hrubá vrstva tloušťku cca 30 cm. Podle zátěže může být vrstva tenčí nebo silnější.

V další fázi se položí obrubníky, které budou rámovat plochu na kterou se bude pokládat zámková dlažba.

Nyní se naveze štěrk frakce 8 - 16 mm, který se také zhutní vibrační deskou. Tato vrstva má tloušťku cca 10 cm. U pokládky zámkové dlažby, která nabude velmi zatěžována, může být tato podkladní vrstva jediná.

Jako poslední následuje příprava ložní vrstvy ze štěrku frakce 2 - 4 mm. Na tuto vrstvu se již probíhá pokládka zámkové dlažby, proto je nutné, aby povrch byl rovný a tloušťka vrstvy všude stejná. Tato vrstva se zhutňuje až po pokládce zámkové dlažby a výsledná tloušťka je cca 4 cm. Na přípravu této vrstvy se používají latě o šířce cca 5 cm, které slouží jako vodící pásy při zarovnávání výsledné vrstvy lištou. Latě se následně vyndají a vzniklé díry se dosypou štěrkem. Na takto vzniklou vrstvu se již nesmí vstupovat. Je potřeba si uvědomit, že po pokládce zámkové dlažby a zhutnění klesne tato vrstva cca o 1 cm.

Pokládka zámkové dlažby probíhá od nejnižšího místa pokládané plochy směrem k nejvyššímu. Úpravy krajových zámkových dlaždic se provádí pomocí lámačky nebo pily na beton. Pro pěší komunikace se používá betonová zámková dlažba o tloušťce 6 cm nebo plastová zámková dlažba o tloušťce 5 cm.

Jakmile je pokládka zámkové dlažby hotova, je nutné zasypání spár mezi dlažbou křemičitým pískem frakce 0 - 2 mm. Povrch se důkladně zamete koštětem Písek musí být suchý, jinak nebude zapadávat do spár. V případě použití nevhodného písku budou spáry prorůstat mechem a trávou.

Ve finále se dvakrát zhutní položená zámková dlažba vibrační deskou s gumovým návlekem a provede se druhé zasypání spár křemičitým pískem.


Zpět