Informace

Aktuality

Zde může být umístěn sociální plugin Facebooku.

Reklama:

Rodinné domy na klíč

Plánujete stavbu rodinného domu na klíč? Co k tomu budete potřebovat:

  • 1. Stavební pozemek
  • 2. Projekt
  • 3. Financování domu
  • 4. Typ a velikost domu
  • 5. Stavební povolení

Rodinné domy na klíč nebo svépomocí?

V okamžiku výběru projektové dokumentace musíte také učinit důležité rozhodnutí, jakým způsobem si necháte dům postavit. Na výběr máte zhruba ze tří možností.

  • stavba "na klíč" stavební firmou
  • stavba "hrubé stavby" stavební firmou
  • stavba svépomocí

Rodinné domy "na klíč"

Postavit rodinné domy na klíč znamená, že zákazník se v okamžiku předání hotové stavby může do nového rodinného domu ihned nastěhovat. Velikou výhodou pokud potřebujete dům na klíč je, že firma poskytuje na veškeré provedené práce záruku. Výstavba probíhá na základě smlouvy o dílo, která přesně specifikuje termíny plnění, celkovou cenu za provedené dílo, způsob předání a převzetí stavby, způsob odstranění případných závad a nedodělků a reklamační podmínky.

Hrubá stavba

Jakýmsi mezistupněm mezi stavbou na klíč a stavbou svépomocí je hrubá stavba. V tomto případě staví stavební firma jako rodinné domy klíč, ale dodá stavbu v jasně definovaném stupni rozpracování. Výhodou pro zákazníka je, že obdrží stavbu se sníženou sazbou DPH a se zárukou, na straně druhé si ovšem může vybrat své dodavatelské firmy dokončovacích prací, popř. tyto práce již dodělat svépomocí. Také tento druh výstavby je mezi zákazníky velmi oblíben.

Stavba svépomocí

Stavba svépomocí je volena stavebníky nejčastěji, předpokládají totiž nižší finanční náklady. Je důležité si uvědomit, že pokud nedisponujete patřičnými dovednostmi a znalostmi (a na každé stavbě je zapotřebí mnoha různých řemesel), může se pro Vás stát výstavba noční můrou. Výstavba svépomocí může trvat také déle. Nezanedbatelným argumentem proti tomuto typu výstavby může být i to, že stavebník většinou není plátcem DPH a tudíž musí materiál kupovat za cenu včetně 20% DPH, což může stavbu prodražit. Stavební firmy na stranu druhou účtují za stavby ceny se sníženou sazbou DPH ve výši 10%. Dalším úskalím stavby svépomocí je fakt, že na takto postavený dům neexistuje žádná záruka.


Zpět